Oprichting Iphitos

De atletiekvereniging Iphitos bestaat al sinds 1982 en bestond eerst alleen uit baanatleten en atletes, in het begin met een onderkomen op het Zijland en na de verhuizing in 1996 "gehuisvest" aan de Smalmaatstraat naast tennisvereniging LTC. De loopgroep binnen Iphitos is in 1995 op initiatief van enkele enthousiaste hardlopers in het leven geroepen. Al snel bleek dat er daardoor in Losser veel mensen in hun behoefte werden voorzien, want het ledenaantal groeide vanaf het begin gestaag door. Bij de start waren het nog voornamelijk mannelijke lopers die zich het meeste lieten zien, maar de laatste jaren zien we vooral een toename van dames die toch graag binnen een groep onder leiding van gediplomeerde trainers hun kilometers willen maken.

De trainingen verhuisden vanaf het begin van het Zijland naar de Smalmaatstraat. In de wintermaanden werd wel eens uitgeweken naar het clubhuis van de IJsclub Losser aan de Nitertweg vanwege de betere voorzieningen. Nu is dat alles niet meer nodig omdat eind 2011 onze nieuwe multifunctionele accommodatie Nilantspad gereed is gekomen en nu ons nieuwe onderkomen is. Samen met IJsclub Losser wordt het beheer gevoerd over de nieuwe accommodatie. Tevens zullen dan andere clubs, scholen en de burgers van Losser de voordelen van dit nieuwe sportpark kunnen ondervinden. Eerder ijs in de winter, verder skeeleren en sportevenementen zijn dan verworvenheden die tot nu nog ondenkbaar waren.

Het clubblad van Iphitos, "De discus" geheten, heeft in 2011 plaats gemaakt voor een digitale nieuwsbrief welke elke maand uitkomt of wanneer er behoefte is om extra info te geven. Hierin kan van alles aan de orde kan komen zowel voor de baanatletiek als voor de loopgroep, Wandelgroep en G-groep.

Op de eerste foto het clubgebouw wat tot eind 2011 werd gebruikt.
Op de tweede foto de multifuncionele accomodatie wat sinds eind 2011 in gebruik is.

Anthony Chickillo Jersey